Galleri Däcksrenovering februari 2006060212
Gunilla värmer ner fernissa på ruffsargerna.
Anders tar bort lister kring akterlucka och slipar sarg och däck akteröver.
Akterluckan Akterluckan Akterluckan Värma bort fernissa på sargen Värma bort fernissa på sargen Värma bort fernissa på sargen Murket trä BB sida Slipning av akterruff Slipning av akterruff Slipning av akterruff Slipning av akterruff

060219
Gunilla värmer ner fernissa på ruffsargerna.
Anders slipar ruffsarg, översta bord samt fördäck.
SB sida Förruffens tak SB sida SB sida BB sida BB sida BB sida Förstäv Fördäck Fördäck Fördäck Fördäck SB sida Förruffens sarg Sjuk list SB sida

060226
Slipa, slipa, slipa ......
SB sida SB sida BB sida BB sida Borsta damm SB sida SB sida SB sida SB sida